No comments yet

Selvhjælpsgruppe: Forældre til børn, der er adopterede

Som adoptivforældre kender man som regel meget lidt til sit barns første levetid, men
man ved, at barnet allerede har været udsat for tab i sit liv. Netop denne forudsætning
stiller ekstra krav til dig som adoptivforælder. Det kan til tider være svært at skelne
mellem, hvad der er adoptionsrelateret adfærd, og hvad der er almindelig udvikling.

I en selvhjælpsgruppe vil du møde andre, der har eller har haft nogenlunde de samme
oplevelser og som står med de samme udfordringer. Det giver en grundlæggende
forståelse for din situation.

På møderne udveksler vi viden og erfaringer om emner som:
▪ Opdragelse og forældrerollen
▪ Konflikter og succes i familien
▪ Pubertetens udfordringer
▪ At være adoptivfar/ -mor
▪ Din og barnets gensidige tilknytning
▪ Barnets relationer til kammerater, søskende, skolen, voksne mv.

Gruppen
Gruppen vil blive ledet af en erfaren gruppeleder.
Der er mellem 5 og 10 deltagere i hver gruppe.
Gruppen mødes hver 14. dag

Har du lyst til at være med i en gruppe eller vil du blot vide lidt mere om tilbuddet, er du
velkommen til at kontakte enten:

Projektleder: Tina Kamp Lund Tlf.: 23 69 16 49
Mail: tinakamplund@gmail.com
eller
Selvhjælp Aarhus Grønnegade 80, 8000 Aarhus
Tlf.86 12 12 72
kontor@selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk
www.selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk

Comments are closed.